Usługi

Kategoria
AKTY STANU CYWILNEGO, DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
UDOSTĘPNIANIE DO POWSZECHNEGO WGLĄDU ZBIORÓW DZIENNIKÓW USTAW, MONITORÓW POLSKICH ORAZ MONITORÓW POLSKICH B
Opis


KARTA USŁUGI NR USC/SO - 08

UDOSTĘPNIANIE DO POWSZECHNEGO WGLĄDU ZBIORÓW DZIENNIKÓW USTAW, MONITORÓW POLSKICH ORAZ MONITORÓW POLSKICH B

Podstawa prawna Art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)
Komórka odpowiedzialna Referat Organizacyjny
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Krystyna Konefał - inspektor ds. obsługi kancelarii ogólnej
I piętro, pok. nr 102, tel. 8462671
Sposób załatwienia sprawy Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz Monitorów Polskich B
Wymagane dokumenty  
Opłaty Nieodpłatnie
Czas załatwienia sprawy W dniach i godzinach pracy urzędu
Tryb odwoławczy  
Inne informacje Udostępnianie w budynku urzędu, pok. nr 102
Formularze do pobrania  
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne Opracował:
Barbara Sudoł, kierownik Referatu Organizacyjnego, 27 listopada 2004 r.
Sprawdził:
Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 4 grudnia 2004 r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 4 grudnia 2004 r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS