Sport

Siłownia już otwarta

  • 2008-04-23

W dniu 21 kwietnia 2008 roku po generalnym remoncie została otwarta siłownia SOSiR przy ul. Chopina 4 (obok stadionu).


Koszty urządzeń i materiałów tego remontu wyniosły : 34 333,14 zł bez robocizny. Remont siłowni wykonali pracownicy SOSiR, Urzędu Miasta i Gminy oraz pracownicy PGKiM Nowa Dęba.
 

W siłowni została wymieniona instalacja elektryczna, hydrauliczna, wymieniono urządzenia sanitarne, zamontowano nowe okna, natryski, wymieniono posadzkę we wszystkich pomieszczeniach, wymieniono papę na dachu oraz założono nowe rynny, poprawiono i pomalowano elewację zewnętrzną budynku.

 

Siłownia będzie otwarta w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 – 2000

Ceny wstępu do siłowni :
- bilet jednorazowy – 4,00 zł
- karnet miesięczny (12 wstępów) – 35,00 zł
- karnet miesięczny bez limitu – 50,00 zł

 

Odpowiedzialnym za funkcjonowanie siłowni jest Pan Artur Licak.

 

 

___________________________________________________________________

REGULAMIN
korzystania z siłowni SOSiR w Nowej Dębie
ul. Chopina 4

 
1. Z siłowni mogą korzystać osoby posiadające ważny bilet lub karnet.
2. Osoby korzystające z siłowni obowiązuje strój oraz obuwie sportowe.
3. Ćwiczący powinien posiadać opinię lekarską poświadczającą brak przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych.
4. Osoby ćwiczące zobowiązane są do korzystania z urządzeń i przyrządów do ćwiczeń w sposób odpowiedzialny nie powodujący zagrożenia dla zdrowia własnego i pozostałych osób.
5. Używane przyrządy do ćwiczeń powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i po wykorzystaniu powrócić na wyznaczone właściwe miejsce.
6. W siłowni obowiązuje zakaz palenie tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
7. Przed przystąpieniem do ćwiczeń ze sztangą lub sztangielkami należy upewnić się czy zaciski są dokręcone.
8. Podczas zmiany obciążenia na sztandze spoczywającej na stojakach, gryf sztangi musi być trzymany przez drugą osobę.
9. Po skończeniu ćwiczeń ze sztangą należy zdjąć obciążenia i ułożyć je w stosach według wielkości.
10. W siłowni nie można biegać i rzucać przyrządami.
11. Osoby niszczące sprzęt do ćwiczeń ponoszą odpowiedzialność za szkody które wyrządziły.
12. Zabrania się wstępu na siłownię dzieci i młodzieży do 14 lat życia.
13. Młodzież do 18 lat musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, którzy złożą stosowne oświadczenie.
14. Osoby dorosłe zobowiązane są do złożenia oświadczenia że za szkody zdrowotne wynikające z nieumiejętnego korzystania ze sprzętu i urządzeń, SOSiR i opiekun siłowni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
15. SOSiR nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w siłowni przedmioty wartościowe (np: biżuteria, telefony komórkowe, pieniądze itp.)
16. Osoby naruszające porządek publiczny i Regulamin siłowni będą usuwane z siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.
17. Pracownik obsługujący siłownie sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, wszystkie osoby przebywające na siłowni zobowiązane są do podporządkowania się jego nakazom i zaleceniom.
18. W czasie kontroli ćwiczący są zobowiązani do okazania biletu wstępu lub karnetu pracownikom SOSiR oraz Straży Miejskiej.
19. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora SOSiR.
 

 

Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych do korzystania z naszej siłowni.

  

 Julian Zięba

Dyrektor SOSiR

do pobrania: Oświadczenie dla klienta siłowni

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS