Sport

  • 2012-04-02

Wieści z Klubu Piłki Siatkowej

     W miesiącu marcu zakończyły się rozgrywki prowadzone przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Rzeszowie w kategorii kadetek (kategoria wiekowa 17 lat I młodsze). W rozgrywkach tych startował zespół Klubu Piłki Siatkowej. Po fazie eliminacji grupowych zespół nasz uzyskał awans do grupy finałowej I znalazł się wśród najlepszych zespołów Podkarpacia. W końcowej klasyfikacji na 14 zespołów uczestniczących w rozgrywkach dziewczęta nasze zajęły 6. miejsce. Zespół trenowany przez P. Urszulę Nowak stanowiły: Natalia Piędel, Anna Lasota, Aleksandra Kalicka, Anna Hałka, Agnieszka Ozga, Katarzyna Tomczyk, Ewa Bródka, Urszula Grądzka, Gabriela Ciba, Magdalena Hałka. Dziewczęta uczestniczyły w rozgrywkach dzięki środkom finansowym pozyskanym przez KPS z budżetu Gminy Nowa Dęba przeznaczonym na wspieranie sportu na terenie miasta Nowa Dęba. Na działalność sportową KPS pozyskał w 2012 r. kwotę 53 tys. zł.

    Miło nam również poinformować, iż na początku bieżącego roku po wielomiesięcznych staraniach Zarządu Klubu decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podjął decyzję o wpisaniu Klubu Piłki Siatkowej w Nowej Dębie do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS 0000407460). Oznacza to, że Klub Piłki Siatkowej uzyskał status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

    W ostatnich tygodniach Klub Piłki Siatkowej zakończył również realizację projektu Siatkówka = nauka + wychowanie. Klub nasz jako jedyny w województwie podkarpackim spełnił kryteria, dzięki którym został do tego projektu zakwalifikowany przez - mającą swoją siedzibę w Warszawie - Fundację Polska Siatkówka. Projekt ten mógł zostać zrealizowany dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu Gminy Nowa Dęba z w/w Fundacją, na mocy którego Gmina oraz Klub Piłki Siatkowej wyasygnowały wspólnie na ten cel kwotę 6 tys. zł. W ramach realizacji w/w projektu KPS pozyskał środki na działalność statutową na ogólną kwotę ok. 15 tys. zł oraz sprzęt sportowy o wartości ok. 6 tys. zł.


KPS
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS