Oświata

Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska Dyrektorów

  • 2007-04-19

W dniu 11 kwietnia 2007r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba zostały przeprowadzone przez Komisje Konkursowe trzy konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

· Konkursy przeprowadzono dla następujących szkół i placówek oświatowych:
- Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie,
- Szkoły Podstawowej w Alfredówce,
- Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie.

· Osoby ubiegające się o stanowiska dyrektorów:
- Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie: Jolanta Orłowska
- Szkoły Podstawowej w Alfredówce: Ewa Panek
- Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie: Zbigniew Wolwowicz

· W wyniku konkursów zostali wyłonieni następujący dyrektorzy szkół i placówek oświatowych:
- Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie – Jolanta Orłowska
- Szkoła Podstawowa w Alfredówce – Ewa Panek
- Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie – Zbigniew Wolwowicz

Wyżej wymienieni kandydaci na stanowiska dyrektorów zostaną przedstawieni Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty celem wyrażenia ewentualnych zastrzeżeń zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS