Oświata

Elektroodpady w Jadachach nie mają szans!

  • 2013-01-31

Rok 2012/2013 to rok realizacji w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Krajowego Projektu, mającego na celu podniesienie wśród mieszkańców gminy Nowa Dęba świadomości na temat elektroodpadów i upowszechnienia ich zbiórki. Jest on realizowany przy współudziale Fundacji „MILA” z Krakowa oraz Firmy zajmującej się recyklingiem, „Remondis”, z siedzibą w Warszawie. Przez cały rok, 20 uczniów skupionych w tzw. „ekopatrolu” będzie realizowało Program „Elektro-nie śmieci” uczestnicząc w różnych działaniach ekologicznych, jak: warsztaty dziennikarskie, odpadowe, wycieczka do zakładu utylizującego śmieci, konkursy, konferencje.
Pierwszymi etapami, które odbyły się w naszej szkole, były styczniowe warsztaty dziennikarskie (7 stycznia) oraz warsztaty odpadowe (22 stycznia), na których uczniowie uczyli się trudnej sztuki pisania artykułów do prasy, poznawali tajniki fotografowania, oraz zapoznawali się ze specyfiką działania firm recyklingowych. Warsztaty te poprowadzili: Pani Anna Jarzębska – animatorka z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA” z Krakowa (warsztaty dziennikarskie) oraz Pan Robert Wawrzonek – przedstawiciel Firmy „Remondis” z Warszawy. Warsztaty te oprócz typowych zajęć teoretycznych z dziedziny dziennikarstwa i wiedzy ogólnej o odpadach, wprowadzały dla uczniów elementy rywalizacji. Młodzi uczestnicy poza miłym i pożytecznym spędzeniem czasu mogli zaczerpnąć praktycznej wiedzy przeprowadzania wywiadów oraz poznać zasady działania zakładu utylizującego elektroodpady. Ukoronowaniem tych działań było wręczenie dyplomów uczestnictwa dla wszystkich obecnych.
Pragniemy do udziału w działaniach zaprosić szkoły z terenu Gminy Nowa Dęba oraz wszystkich, którym leży na sercu czystość Naszej Gminy.

 

(artykuł został napisany przy współudziale uczniów z klasy IIG – Alicji Koper oraz Tomasza Dryki).
Opiekun Projektu: Andrzej Majkut


Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS