Oświata

Gimnazjalisto przeczytaj!

  • 2012-05-11

Szkolnictwo zawodowe drogą do sukcesu – wywiad doradcy zawodowego z dyrektorem szkoły


W obecnych czasach liczą się przede wszystkim kompetencje i praktyczne umiejętności. Na rynkach pracy, nie tylko w Polsce, poszukiwani są fachowcy w konkretnej branży, specjaliści z wykształceniem technicznym, a pracodawcy cenią sobie głównie umiejętności. Zatem czy przyszłość nie należy do szkół technicznych i zawodowych? Na to oraz inne pytania odpowiada dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie  Zofia Kopeć.


D. S.: Na wielu forach internetowych czytamy o konieczności powrotu do kształcenia zawodowego. Czy ukończenie technikum lub szkoły zawodowej istotnie daje możliwość łatwiejszego zdobycia pracy?

Z. K.: Ze względu na duże bezrobocie, szczególnie w naszym regionie, jest to chyba największa szansa na zdobycie pracy. W kraju i za granicą poszukuje się dobrych, wykwalifikowanych fachowców, których przecież nie będzie, jeżeli nie stworzy się im odpowiednich warunków kształcenia oraz praktyk czyli - jeśli nie będzie szkolnictwa zawodowego.


D. S.: Jednak w świadomości wielu ludzi istnieje przekonanie, że do szkoły zawodowej idą uczniowie mniej zdolni…..
Z. K.: Nie mogę się zgodzić z taką opinią. Myślę, że wynika to z utożsamiania wyłącznie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z kształceniem zawodowym. Istotnie, często ZSZ wybierają uczniowie słabsi, ale wcale nie oznacza to, że są mniej uzdolnieni. Zdobywają na praktykach celujące i bardzo dobre oceny, a pracodawcy często oferują im pracę po ukończeniu nauki. Chcę również zaznaczyć, że aby uzyskać kwalifikacje w danym zawodzie, należy zdać egzamin zawodowy na poziomie co najmniej 75%, podczas gdy egzamin maturalny to próg 30%. Egzamin zawodowy dotyczy też uczniów technikum, którzy oprócz zawodu mogą zdawać maturę, czyli młodzież korzysta podwójnie. Po zdanym egzaminie absolwent otrzymuje dyplom zawodowy w języku polskim oraz tzw. EUROPAS czyli opis kwalifikacji zawodowych w języku angielskim, obowiązujący w krajach UE. Może być więc zatrudniony za granicą, zgodnie z wykształceniem i wg stawek obowiązujących w danym kraju.


D. S.: Zatem kształcenie zawodowe jest dla młodego człowieka bardziej korzystne….
Z. K.: Oczywiście. Jak już powiedziałam, absolwenci technikum zdobywają zawód, zdają maturę z wybranych przez siebie przedmiotów i mogą kontynuować naukę na wymarzonym kierunku studiów. Przedmioty zawodowe ułatwiają im wybór, a z opinii uczelni wiemy, że studiowanie , szczególnie na kierunkach technicznych, jest dla nich o wiele łatwiejsze. Zastanówmy się czy studia np. na politechnice…będą łatwiejsze dla absolwenta LO, który przez 3 lata uczy się wyłącznie przedmiotów ogólnokształcących, czy dla absolwenta technikum, który przez 4 lata, oprócz wiedzy ogólnej, zdobywa wiedzę z przedmiotów technicznych, poznaje zasady projektowania, organizacji przedsiębiorstw, sposobu zakładania firm itd. Ostatecznie, jeżeli absolwent nie będzie kontynuował nauki, to po ukończeniu technikum będzie miał zawód np. technik-informatyk, technik-mechanik, technik-handlowiec.

 
D. S..: Czy szkoła zawodowa pomaga uczniom w przyszłej karierze?
Z. K.: Oczywiście. Absolwent ZSZ może kontynuować naukę w szkole średniej, zdawać maturę, a nawet studiować. Wówczas szukając pracy ma to, czego najbardziej oczekują pracodawcy: dyplom, kwalifikacje no i doświadczenie, bo zdobywa je w szkole. Ponadto organizujemy dodatkowe staże dla uczniów technikum, dzięki temu kończąc szkołę, absolwent ma już pewne doświadczenie zawodowe – czego oczekują pracodawcy

 

D. S.: Na czy polegają staże?
Z. K.: Jest to dodatkowa ,miesięczna praktyka zawodowa w realnych zakładach pracy. Odbywa się ona w trakcie wakacji, a uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

 

D. S.: To bardzo interesujące. Czy zatem nie należałoby zwiększyć świadomość uczniów gimnazjów i ich rodziców co do wyboru dalszego kształcenia?
Z. K.: Istotnie, uczniowie gimnazjum często nie mają sprecyzowanych zainteresowań. Opierają się na radach rodziców lub kolegów z klasy czy sąsiedztwa. Jedno jest pewne - młodzi ludzie chcą się szybko usamodzielnić, zarabiać pieniądze, odciążyć, a nawet pomagać rodzicom. Jeżeli uczeń ma zawód, a w czasie praktyk kontakt z wieloma pracodawcami, jego szanse na pracę rosną. Obecna mała popularność szkół zawodowych wynika z polityki oświatowej w ostatnich kilkunastu latach. Odchodzono od kształcenia zawodowego na rzecz wykształcenia ogólnego. Doprowadziło to do sytuacji, że brakuje wykwalifikowanych pracowników w wielu branżach. Jeżeli to sobie uświadomimy, wybór będzie prosty.

 

D.S.: Wygląda na to, że szkoły zawodowe potrzebują poprawy wizerunku, aby zmieniły się stereotypy myśleniowe…
Z. K.: To nie szkoły zawodowe potrzebują zmiany wizerunku, tylko społeczeństwo musi zrozumieć pewne zależności. W polityce i gospodarce wszystko się zmienia, technika pędzi naprzód i jest to zjawisko nieodwracalne. Musimy temu sprostać. Dziś szkoły zawodowe są oderwane od zakładów pracy, więc przyszły pracownik, żeby zdobyć doświadczenie, musi odbyć praktyki . To właśnie gwarantują szkoły zawodowe.

 

D.S.: Zatem śmiało możemy powiedzieć , że szkoły zawodowe to droga do sukcesu. Potrzebują jednak dobrej atmosfery, bo stereotypy myśleniowe, że to szkoła „gorsza”, nie ułatwiają młodzieży wyboru. Okazuje się jednak, że wybór kształcenia zawodowego to zdobycie zawodu, pracy, a nawet możliwość zrobienia kariery zawodowej. Dziękujemy za ciekawe uwagi.
Z.K. : Ja również dziękuję.

 

 

Rozmowę przeprowadziła mgr Danuta Szypuła, doradca zawodowy.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS