Kultura

  • 2009-04-27

Wieczór poezji Zofii Tarnowskiej-Moss

   16 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli miało miejsce magiczne wydarzenie. W ten jeden wieczór sala gimnastyczna zamieniła się w salonik poezji Zofii Tarnowskiej Moss, wnuczki patrona szkoły.


   Zofia Tarnowska Moss urodziła się 16 marca 1917 r. Dzieciństwo spędziła w Rudniku, tam też powstały jej pierwsze wiersze. Prezentowane na wieczornicy utwory zostały napisane głównie w l. 1941-44 w Kairze, dokąd poetka dotarła z Polski jako uchodźca wojenny. Wynikająca z patriotyzmu potrzeba działania sprawiła, że zaangażowała się w organizowanie Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Mimo nowych przeżyć i wrażeń tęskniła za Polską oraz za tymi, których musiała opuścić. Większość jej wierszy to wyraz tęsknoty, bólu, straty i niepokoju. Po wojnie Zofia Tarnowska Moss osiadła w Londynie, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego.
   Uroczysty wieczór w Tarnowskiej Woli swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele rodziny Tarnowskich: Ada, Jan z dziećmi, Michał z synem, Sandra, Marek Tarnowscy a także burmistrz Wiesław Ordon, przedstawiciele władz lokalnych, przyjaciele szkoły i mieszkańcy Tarnowskiej Woli. Spotkanie rozpoczął swoim występem szkolny zespół tańca dawnego „Mali dworzanie”, przygotowany przez Martę Dudę. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli prezentację multimedialną, przybliżającą postać patrona szkoły, Stanisława Tarnowskiego oraz Zofii Tarnowskiej Moss, przygotowaną przez Grażynę Kapustę, Anitę Kozdębę oraz Magdalenę Gerbę. Głównym akcentem była jednak poezja. Nad tą częścią wieczoru czuwała dyrektor Małgorzata Kamińska. Wiersze czytali uczniowie i absolwenci szkoły, emerytowane nauczycielki: Genowefa Sadecka i Zofia Kłosowska, a także zaproszeni goście, m.in. burmistrz W. Ordon, Elżbieta Ordon. Dopełnieniem poezji była nastrojowa muzyka oraz piękna scenografia, o którą zadbały: Teresa Kordas i Agnieszka Buczek.
   Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły podarowała na ręce Jana Tarnowskiego obraz dla Zofii Tarnowskiej Moss, namalowany przez Grzegorza Gerbę i przedstawiający kwiaty polskie. Jan Tarnowski podziękował za przygotowanie pięknej uroczystości, obiecał jak najszybciej podzielić się wrażeniami z Zofią Tarnowską Moss (która z radością przyjęła wiadomość o planach zorganizowania tego wieczoru) i przekazał na ręce pani dyrektor część dochodów ze sprzedaży tomiku wierszy poetki.


Anita Kozdęba

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS