Kultura

  • 2007-06-19

Atrakcyjne miejsce spotkań integracyjnych dzieci

Przy współpracy licznych organizacji i stowarzyszeń (między innymi Stowarzyszenia Wsparcie, Klubu Honorowych Dawców Krwi, Bractwa Rycerskiego)świetlica szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej nr2 w Nowej Dębie 02.04.2007r. pozyskała dotację w lokalnym konkursie grantowym. Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej ,,Wolni od Uzależnień” w Zaleszanach w ramach Programu ,,Działaj Lokalnie V” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem naszego uczestnictwa w projekcie było stworzenie bezpiecznego, atrakcyjnego miejsca do spotkań integracyjnych dzieci z terenu miasta Nowa Dęba. Dzięki pozyskanym funduszom zakupiono między innymi sprzęt sportowy a ogród świetlicy wyposażony został w kompleks sprawnościowy. W związku z realizacją projektu odbyły się liczne imprezy miedzy innymi szkolenie dla dzieci z zasad udzielania pierwszej pomocy, Dzień Dziecka, prezentacja Bractwa Rycerskiego w tym pokaz dawnych tańców itd. Planowany jest również przegląd filmów niezależnych zarówno dla młodszej jak i starszej widowni oraz wspólny piknik dla dzieci uczęszczających do świetlicy i wychowanków środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie. Podjęta inicjatywa w przyszłości będzie kontynuowana dzięki czemu warunki, w których czas wolny spędzają dzieci, staną się bardziej atrakcyjne i sprzyjające integracji.

GR

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS