Kultura

Obchody 70 rocznicy utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego w Nowej Dębie

  • 2007-06-19

Uroczystości obchodów 70. rocznicy utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego w Nowej Dębie rozpoczęły się w sobotni ranek uroczystą Mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, koncelebrowaną przez bp dr Mariana Zimałka. Oprócz gospodarzy uroczystości, tj. burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba – Wiesława Ordona oraz prezesa Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. Stanisława Wójcika, którzy przywitali księdza biskupa, we mszy św. wzięło udział liczne grono znamienitych gości, uświetniających swoją obecnością tę jakże ważną dla naszej miejscowości rocznicę:

– posłowie: Anna Pakuła-Sacharczuk, Krystyna Skowrońska, Zbigniew Chmielowiec, Kazimierz Gołojuch, Dariusz Kłeczek, Kazimierz Moskal, Stanisław Ożóg, Władysław Stepień,

- senator Mieczysław Maziarz,

- wiceminister obrony narodowej Marek Zająkała,

- gen. bryg. Henryk Skarżyński,

- wojewoda Ewa Draus,

- marszałek województwa Zygmunt Cholewiński,

- starosta Wacław Wróbel.

 

W uroczystości wzięły także udział rodziny osób, które miały wpływ na budowę fabryki i osiedla Dęba:

- wnuczka premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego – Julita Maciejewicz-Ryś,

- syn pierwszego dyrektora Wytwórni Amunicji nr 3 ppłk. Jana Szypowskiego – Mirosław Szypowski,

- syn dyrektora technicznego WAm 3 inż. Tadeusza Śmiśniewicza – Witold Śmiśniewicz.


W swojej homilii ks. bp Marian pochylił się nad osobą premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego i Jana Pawła II – osób, które całe swe życie poświęcili dla Ojczyzny. Za te słowa o „Wielkim Gospodarzu”, jak nazywano E. Kwiatkowskiego podziękował przewodniczący rady Wojciech Serafin i radna Maria Piwińska.

 

Po mszy wszyscy zebrani udali się na plac przed Urzędem Miasta i Gminy Nowa Dęba, gdzie odbyła się uroczyście odsłonięcia obelisku poświęconego wicepremierowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, człowiekowi, którego myśl gospodarcza przed laty dała początek osiedlu Dęba.
Ta część uroczystości rozpoczęła się od wciągnięcia przez strażników miejskich flagi państwowej na maszt, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił uzasadnienie dla decyzji władz miasta o ustawieniu obelisku przed nowodębskim magistratem. Aktu odsłonięcia obelisku z pamiątkową tablicą i popiersiem Kwiatkowskiego dokonali: wiceminister M. Zająkała, marszałek Z. Cholewiński, starosta W. Wróbel, burmistrz W. Ordon. Po poświęceniu kamienia przez ks. bpa Mariana wartę honorową zaciągnęli strażnicy miejscy, a goście złożyli wiązanki kwiatów.

Następnie wszyscy zebrani wraz z Orkiestrą Dętą i sztandarami ze szkół, zakładów pracy i jednostek, przeszli orszakiem do domu kultury, gdzie miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej. Radni podjęli dwa dokumenty: oświadczenie honorujące twórców i budowniczych Centralnego Okręg Przemysłowego i Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie oraz uchwałę o przystąpieniu naszego miasta do Stowarzyszenia Miast COP-owskich. Burmistrz W. Ordon przedstawił uczestnikom uroczystości realizację zamierzeń związanych z budową Wytwórni Amunicji Nr 3 i osiedla Dęba przed 70 laty, sięgając czasów najnowszych. Podczas uroczystości w SOK-u zgromadzeni goście i mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba mogli wysłuchać okolicznościowego wykładu prof. Mariana Marka Drozdowskiego o genezie powstania COP`u, jego znaczenia dla kraju, dla jego obronności w II Rzeczpospolitej.

 

Osoby zasłużone dla ZM Dezamet otrzymały medale resortowe Ministerstwa Obrony Narodowej „Za zasługi dla obronności”. W imieniu odznaczonych podziękował starosta Wacław Wróbel który spointował to wydarzenie zdaniem, iż nie byłoby tych odznaczonych gdyby nie DEZAMET i jego poprzedniczka – Wytwórnia Amunicji nr 3.


Dla Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie” ta sesja miała również ważne znaczenie, gdyż to podczas niej wręczono prezesowi Wiesławowi Nowakowi certyfikat ISO, świadczący o dobrym zarządzaniu tym przedsiębiorstwem. Certyfikat wręczyli przedstawicieli firmy TUV NORD Polska, która dokonała auditu certyfikującego. Występ młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 „Sąd nad Eugeniuszem Kwiatkowskim” zakończył uroczystą sesję Rady Miejskiej.


Po sesji goście udali się do Zakładów Metalowych Dezamet, gdzie okolicznościowe tablice poświęcone Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu odsłonili: wnuczka premiera Julita Maciejewicz-Ryś, wiceminister M. Zająkała, gen. bryg. H Skarżyński, przewodniczący Rady Nadzorczej ZM DEZAMET Piotr Misiuna oraz prezes Stanisław Wójcik. Pod tablicą poświęconą dyrektorowi J. Szypowskiemu wiązanki kwiatów złożyli m.in. syn - M. Szypowski, dyrektor Stanisław Wójcik oraz samorządowcy.

Druga część obchodów, rozrywkowo-kulturalna, odbywała się na terenie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba, mimo przelotnego deszczu, zaprosiło mieszkańców gminy oraz gości na popołudniowe spotkanie z rycerzami tancerzami.

Piotr Szczepanik przypomniał lubiane przez wszystkich swoje przeboje, a gwiazda wieczoru „Elektryczne Gitary” porwała mieszkańców swoim koncertem. Zakończeniem pierwszego dnia była dyskoteka pod gwiazdami z Radiem Leliwa. Dorośli mieszkańcy mogli ponadto bawić się wraz ze swoimi pociechami na wesołym miasteczku, a o podniebienie gości dbał „Hotel Polski” z Mielca.

 

Tradycyjnie drugi dzień to spotkanie z folklorem w programie „Mieć jak rzeka swoje źródło”. Uczestnicy mogli posłuchać i obejrzeć nie tylko występy zaproszonych zespołów ludowych, ale również, jakże oczekiwanego, występu zespołu z naszej partnerskiej gminy z Ukrainy – Suchowoli. Mocnym akcentem na zakończenie uroczystości był koncert „Oddziału Zamkniętego”.

UMiG

 


Galerie zdjęć z uroczystości związanych z obchodami 70 rocznicy utworzenia COP w Nowej Dębie

część oficjalna uroczystości

część rozrywkowa - dzień 1

część rozrywkowa - dzień 2


Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS