Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny 2010

  • 2010-08-16

PSR zostanie przeprowadzony w celu:
* dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską,
* zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
* analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,
* wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
* aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).


Uprzejmie informujemy, że w dn. 9-23 sierpnia br. prowadzany jest obchód przedspisowy, w trakcie którego rachmistrzowie spisowi przekazują informacje i wręczają list Prezesa GUS zapraszający do udziału w spisie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm

OR

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS