Informator

  • 2013-02-07

Porozumienie o współpracy Nowej Dęby z Tarnobrzegiem

Nowa Dęba już w poprzedniej kadencji samorządu nawiązała współpracę z Tarnobrzegiem, realizując projekty unijne. Dzisiaj w murach Zamku Dzikowskiego, włodarze miast – burmistrz Wiesław Ordon i prezydent Norbert Mastalerz sformalizowali współpracę podpisując stosowne porozumienie.

„Strony postanawiają dążyć do zacieśnienia współpracy w obszarach służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, rozwijać współpracę w celu wspierania działań na rzecz rewitalizacji, promocji potencjałów turystycznych i gospodarczych oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” – czytamy w porozumieniu.

- Jesteśmy sąsiadami, którzy mają wspólne interesy zwłaszcza na obszarach poprzemysłowych „Siarkopolu”. Wspólnie zasygnalizowaliśmy do Programu Rozwoju Polski Wschodniej chęć współrealizowania kilku projektów. Chcielibyśmy także rozwijać w dalszym ciągu Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Chcemy także poprawić infrastrukturę techniczną, która w znacznym stopniu może przyczynić się do przyciągnięcia potencjalnych inwestorów - mówi Wiesław Ordon - Burmistrz Nowej Dęby.
- Myślę, że ważnym będzie również skorelowanie działań w zakresie promocji walorów gospodarczych i turystycznych, jak również podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie. – dodaje Wiesław Ordon.

- Niezmiernie cieszę się z podpisania umowy deklaracji o współpracy pomiędzy Tarnobrzegiem a Nową Dębą. Tego typu porozumienia umacniają nas jako samorządy gdyż nie jest tajemnicą, że większy będzie mógł więcej. Unia Europejska wobec kryzysu w finansach publicznych wielu krajów stara się bacznie przyglądać komu przyznaje środki wydatkowane na wszelkiego rodzaju dotacje i inne formy pomocy. W związku z tym szansę na powodzenie i uzyskanie takiej pomocy będą miały tylko największe projekty o znaczeniu regionalnym. Zawarcie takich wspólnych porozumień jak to sprzed tygodnia z Sandomierzem i Stalową Wolą i to dzisiejsze z Nową Dębą może znacząco przyczynić się do zwiększenia naszych szans we wspólnym interesie. - mówił Prezydent Norbert Mastalerz.

UMiG

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS