Informator

  • 2013-02-07

Opytmistyczne zmiany w nowodębskim szpitalu

Rekordowa liczba pacjentów w 2012 r.


    Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od kilku lat prężnie się rozwija inwestując w infrastrukturę, sprzęt medyczny i kadrę lekarską. Rok 2012 pod tym względem był bardzo udany. Zakończono przebudowę dolnej części budynku nr 2 (Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc), w ramach, której została zmodernizowana bakteriologia oraz pracownia RTG. Utworzono pracownię tomografii komputerowej wyposażając ją w specjalistyczny sprzęt, na którym wykonywane są badania pacjentów nowodębskiego szpitala. Wcześniej, aby wykonać takie badanie pacjent był przewożony do innych placówek wyposażonych w tomograf komputerowy. Należy również wspomnieć o zakupie nowoczesnej aparatury do badań endoskopowych oraz modernizacji aparatów RTG polegającej na wyposażeniu stanowisk w urządzenia do cyfrowej obróbki zdjęć. Ważną inwestycją poczynioną w ubiegłym roku było wykonanie chodników spacerowych i ławeczek, dzięki czemu pobyt w szpitalu dla pacjentów i odwiedzających stał się dużo przyjemniejszy.
    Szpital Powiatowy w Nowej Dębie wzbogacił swoją kadrę o specjalistów kilku dziedzin, między innymi kardiologii, gastroenterologii oraz dwóch specjalistów z dziedziny endokrynologii, pozwoliło to na poprawę dostępności świadczonych usług. Ponadto priorytetem jest również pomaganie lekarzom w ciągłym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W ostatnim czasie tytuł specjalisty chirurgii ogólnej z wynikiem bardzo dobrym uzyskał lekarz nowodębskiej lecznicy. W najbliższym czasie grono lekarzy specjalistów poszerzy się o kolejnego, tym razem w dziedzinie neurologii, który to wesprze pracę poradni neurologicznej nowodębskiego szpitala. Oddział Chorób Wewnętrznych również zyskał nową kadrę lekarską.
Z danych statystycznych szpitala wynika, że w 2012 r. hospitalizowano rekordową liczbę 8 633 pacjentów, tj o prawie pół tysiąca więcej niż w roku ubiegłym. W poradniach specjalistycznych działających przy szpitalu udzielono 33 036 porad lekarskich tj. o trzy tysiące więcej od wykonania w roku poprzednim, wykonano 1 166 zabiegów operacyjnych, przeprowadzono 37 572 zabiegi fizjoterapeutyczne. W pracowni endoskopowej wykonano 956 badań zaś ratownictwo medyczne wyjeżdżało 833 razy. Na oddziale ginekologiczno-położniczym rodziło 70 kobiet więcej niż w roku poprzednim. Dzięki rozwojowi i modernizacji oddziałów planowane jest w przyszłości zwiększenie liczby świadczeń.

    Pomimo tak wielu prowadzonych inwestycji i tych już zakończonych Szpital Powiatowy w Nowej Dębie nadal się rozwija. Już w tym roku po generalnej przebudowie do użytku oddano kuchnię szpitalną oraz wejście główne do budynku nr 2. Czynione są starania, aby w przyszłości w miejscu po byłym hotelu dla pielęgniarek (tzw. DW) powstał obiekt czterokondygnacyjny, w którym m.in. przeniesiony zostanie Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz poradnie specjalistyczne. Obecnie podpisywane są umowy na rozbudowę budynku nr 2 o przedział klatkowo-windowy  z gabinetami lekarskimi i sanitarnymi. Planowana jest również, kompleksowa modernizacja instalacji i sieci wodnej na terenie szpitala. Jednym z głównych etapów tej inwestycji będzie budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę. Ponadto ciągle obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na leczenie psychiatryczne, dlatego też już w tym roku Oddział Psychiatryczny zostanie rozbudowany o 18 łóżek
– mówi Bogdan Tomczyk Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie.


Opracowała B. Cabaj

RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS