Informator

  • 2013-02-07

Rekrutacja do projektu „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”.
Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 25.02.2013 r. do 14.03.2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro projektu:
-Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg

Punkty Rekrutacyjne:
- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów
- Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Skargi 7/1, Przemyśl
- Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Lewakowskiego 14, Krosno

     Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu lub w Punktach Rekrutacyjnych w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.

    Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) i opisanej kopercie (wzór opisu koperty - załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).
    Dla Dokumentacji Rekrutacyjnej przesłanej pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do TARR S.A.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz rekrutacyjny – (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie)
2. Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby bezrobotnej - ważne jeden miesiąc od daty wydania - (załącznik do Formularza rekrutacyjnego)

    Formularz rekrutacyjny do projektu można pobrać ze strony internetowej projektu www.sukcestarr.pl (zakładka: Do Pobrania) lub otrzymać w Biurze Projektu.

    Każda osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

    Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zapraszamy osoby:

Bezrobotne zarejestrowane w podkarpackich Powiatowych Urzędach Pracy
- w wieku poniżej 25 lat
- w wieku 50 +
- osoby niepełnosprawne
zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego

TARR
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS