Informator

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania

  • 2013-01-11

OGŁOSZENIE

 

 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

      Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba podaje do wiadomości informację o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 


      Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), rada gminy na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze (w naszym przypadku do dnia 18 lutego 2013 r.)

Konsultacje odbędą się w dniach 11 stycznia 2013 r. - 21 stycznia 2013 r. 
Celem konsultacji jest zebranie opinii w sprawie projektu uchwały lub zgłoszenie innych propozycji dot. podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
      Z projektem uchwały można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w Nowej Dębie (I piętro, pokój nr 112 w budynku nr 3 przy ul. Rzeszowskiej) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (poniżej). 
Konsultacje odbywają się w następujących formach:
- drogą elektroniczną na adresy: lub ,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,
- w Biurze Rady Miejskiej. 


Wiesław Ordon

Burmistrz

 

 

 

OR/BS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS