Informator

  • 2013-01-10

Fundusz pożyczkowy TARR S.A. – pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

    Od 15 stycznia br. będzie można składać wnioski o udzielenie pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego. Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. to kolejny projekt unijny realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., skierowany do osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Budżet Funduszu to ponad 5 mln złotych, których źródłem jest Regionalny Program Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu Gminy Tarnobrzeg, która przekaże na ten cel 349 000 złotych. To pierwsza taka inicjatywa w powiecie tarnobrzeskim.

    Z oferty Funduszu mogą skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy już prowadzący firmę z terenu województwa podkarpackiego. Udzielone pożyczki mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie wydatków związanych z podejmowaną lub prowadzoną działalność gospodarczą. Środki uzyskanych pożyczek można przeznaczyć m.in. na:
• zakup, budowę lub modernizację budynków,
• zakup środków trwałych,
• zakup maszyn, urządzeń, aparatury,
• środki transportu bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.

    Będzie również możliwość sfinansowania zakupu materiałów oraz surowców do produkcji i usług, w tym środków obrotowych. Pożyczki będą udzielane z korzystnym oprocentowaniem na warunkach określonych indywidualnie dla każdego pożyczkobiorcy, do maksymalnej wysokości 100 000 zł, na okres 3 lat z możliwością czasowego odroczenia spłaty kapitału lub odsetek.
    TARR S.A. to instytucja mająca bogate doświadczenie w realizacji projektów wspierających przedsiębiorców w naszym regionie. Obecnie w ramach realizowanych projektów oferuje także początkującym przedsiębiorcom wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji (maksymalnie do 40 tysięcy złotych), szkoleń i doradztwa związanego z działalnością gospodarczą. W ciągu najbliższych tygodni rozpocznie się nabór uczestników projektów w ramach Działania 6.2. PO KL: „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja” oraz „Czas przedsiębiorczości”.
    Siedziba Funduszu mieści się w budynku Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 103.


Zainteresowanych zapraszamy do TARR S.A.
Kontakt pod nr Tel: 822 61 87, lub 533 399 365.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.tarr.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013"

Tytuł projektu: Dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego „ TARR” S.A.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS