Informator

Zapraszamy na szkolenie w ramach Programu PRAWO DLA OBYWATELI pt."Instrumenty ochrony praw obywatelskich"

  • 2013-01-09
    Zapraszamy na szkolenie FFL SMK w ramach Programu PRAWO DLA OBYWATELI pt."Instrumenty ochrony praw obywatelskich", którego celem jest przedstawienie konstrukcji wybranych instrumentów ochrony prawa opartych o unormowania o charakterze publicznoprawnym. Szkolenie poprowadzi Barbara Wójcik, doktorantka w katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, aplikantka radcowska, zatrudniona w organizacji pozarządowej.

    Osoby zainteresowane szkoleniem mogą w terminie do 16 stycznia br. zadać konkretne pytania, postawić tezy, przygotować case'y, na podstawie których zostanie doprecyzowany i uszczegółowiony program szkolenia.

    Zakres tematyczny pytań:
1. Ustawa samorządowa – relacje organ wykonawczy a organ stanowiący;
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego - problem skargi, odwołań, decyzji, etc.;
3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej;
4. Ustawa o ochronie danych osobowych.


Informacje w załączniku


FFL SMK

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS