Informator

„Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement"

  • 2012-11-20

„Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" r. realizuje projekt pt. „Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement" w ramach poddziałania: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu przewidziany jest w terminie:
• do 28 listopada 2012 r. (I nabór: 25 osób)
• luty 2013 r.(II nabór: 25 osób)

Projekt jest skierowany do dwóch grup docelowych, które spełniają poniższe kryteria:
• I GRUPA: Osoby zwolnione z pracy i pozostające bez zatrudnienia do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które dotychczas były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.
• II GRUPA: Osoby przewidziane do zwolnienia (będące na wypowiedzeniu) u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu oferowane będą m.in.:
• szkolenia zawodowe zgodne z obranym profilem działalności gospodarczej,
•wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 PLN oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 1500 PLN/ m-c
• 6-miesięczne płatne praktyki zawodowe dla osób, które nie otrzymały dotacji na założenie działalności gospodarczej.

RL/SB

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS