Informator

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  • 2012-11-14

Z inicjatywy Burmistrza Wiesław Ordona w dniu 14 listopada 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółka z o.o., Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji ,Rejonu Dystrybucji Energii Tarnobrzeg, Straży Miejskiej oraz członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematem wiodącym posiedzenia było przygotowanie służb do właściwego funkcjonowania i świadczenia usług dla mieszkańców Miasta i Gminy w okresie zimowym, dotyczących m.in. zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej, wody i ciepła. Uwagę zwrócono również na pomoc osobom potrzebującym wsparcia ośrodków i służb powołanych do realizacji tego zadania. Obecni na posiedzeniu zostali zobowiązani do natychmiastowego reagowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

 

KW/SO

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS