Informator

15 Listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
  • 2012-11-14
    Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W 2012 r. tym dniem jest 15 listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada ( tydzień przed Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.
    W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany oraz większość palaczy. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach. Od 1991 roku każdy trzeci czwartek Listopada to Dzień Rzucania Palenia.
    15 listopada 2012 roku w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie odbędzie się prelekcja lek. med. Dariusza Piskorza pracującego w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w Nowej Dębie, którą wygłosi dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji. Zaplanowano także spotkanie z młodzieżą szkolną w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. W programie spotkań przewidziano krótki wykład na temat szkodliwości palenia tytoniu i jego następstw zdrowotnych. Ponadto pacjenci oraz młodzież szkolna otrzymają bezpłatnie materiały edukacyjne przygotowane przez koordynatora ds. promocji zdrowia SPZZOZ w Nowej Dębie.
    „ Palenie szkodzi Zdrowiu” – o tym wie każdy. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że bierne palenie niesie za sobą takie same skutki zdrowotne, co aktywne palenie papierosów. Palacze, którzy chcą żyć lepiej i dłużej, powinni rzucić palenie. Każdy z nich może to zrobić! Większość osób, które zerwały z nałogiem twierdzili, aby przestać palić, wystarczy tylko chcieć. Najtrudniej jest zacząć: zrozumieć, że palenie jest biologicznym nonsensem. Wygrywa każdy, kto rzuci palenie. I ty możesz wygrać zdrowie, pieniądze, poczucie zwycięstwa i własne bezpieczeństwo. Nigdy nie jest za późno, by rzucić palenie.


Sporządziła:
Koordynator ds. promocji zdrowia SPZZOZ w Nowej Dębie

RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS