Informator

Konkursu „Pożyteczne ferie” - 2000 zł na ferie w twojej miejscowości

  • 2012-11-06
Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza IX edycję konkursu „Pożyteczne ferie”.

W ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2013” finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod hasłem „Nasi wspaniali sąsiedzi” realizowane w czasie ferii zimowych 2013, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.
 
W ramach realizacji projektu należy zorganizować czas grupie liczącej nie mniej niż 15. dzieci i młodzieży, przynajmniej przez 4 godziny dziennie, przez minimum 10 dni. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować ogrzewanym lokalem, w którym można przygotować się do zajęć, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć, itp.
Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 2.000 zł.
O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach niebędących siedzibą gminy (z wyjątkiem lokalnych organizacji samodzielnie prowadzących swoją działalność i posiadających własne konto bankowe): stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, parafie, niepubliczne instytucje opiekuńczo- wychowawcze, świetlice, a także sołectwa, kluby sportowe (które nie są związane i nie działają przy szkole), ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby został osiągnięty cel konkursu.
Termin składania wniosków do 16 listopada 2012 r. – (decyduje data stempla pocztowego);
Więcej informacji na:
 
RL/SB

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS