Informator

  • 2012-11-06

Przebudujemy ulicę Leśną

 
30 października Wojewoda Podkarpacki opublikował listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Wieloletniego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ. Na 13 pozycji tej listy znajduje się zgłoszone przez Gminę Nowa Dęba zadanie: „Przebudowa ulicy Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacja deszczową”. Złożony wniosek o dotację w wysokości 30%, tj.: 336 459 zł, przy 785 073 zł wkładu własnego zadania, uzyskał wysoką ocenę punktową (20,2 punktów na 30 możliwych). Wpłynęły na to  zastosowane rozwiązania techniczne w projekcie oraz poprawa dostępności komunikacyjnej do ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne.
 
Należy zwrócić uwagę iż wysokość dofinansowania może wzrosnąć do 50% kosztów zadania, w związku podjętymi przez rząd działaniami nowelizacji programu.
 
Zadanie przewiduje przebudowę ulicy Leśnej na długości 911 mb, wraz z zastosowaniem rozwiązań technicznych z zakresu bezpieczeństwa ruchu. Realizacja tego zadania jest niezbędna ze względu na stan drogi i jakość kanalizacji burzowej.
Przebudowa ta będzie polegać na: wzmocnieniu konstrukcji jezdni,  przebudowie skrzyżowania z ulicą Mickiewicza – (zmiana geometrii, budowa wyspy rozdzielającej ruch, przejście dla pieszych z azylem), wymianie nawierzchni chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do budynku PGKiM, wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy przedszkola, wymianie nawierzchni zjazdów na posesje, zapewnieniu prawidłowego odwodnienia oraz uporządkowaniu terenu bezpośrednio przylegającego do chodnika, instalacji elementów bezpieczeństwa ruchu.
W ramach realizacji zadania zostanie również wyczyszczona i wyremontowana kanalizacja deszczowa. Remont kanalizacji zostanie przeprowadzony metodą bezwykopową przy pomocy technologii rękawa z włókniny poliestrowej utwardzanego termicznie.
Droga będąca przedmiotem projektu stanowi dojazd do zabudowań oraz bezpośrednie połączenie komunikacyjne z przedszkolem i szkołą podstawową. W ramach budowy elementów bezpieczeństwa ruchu zostaną ustawione przy tych obiektach barierki ochronne zabezpieczające prze nagłym wtargnięciem dzieci z przedszkola i uczniów ze szkoły podstawowej na jezdnię.
 
RL/SB

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS