Informator

  • 2012-10-17

Modernizacja miejskiej sieci wodociągowej

 W sierpniu i wrześniu PGKiM Sp. z o.o. na zlecenie gminy przeprowadziło gruntowną modernizację sieci wodociągowej w rejonie „plant” i placu zabaw „Koziołek-Matołek” – wzdłuż ulic Krasickiego, Jana Pawła II i Kościuszki w Nowej Dębie. Działania te mają służyć ograniczeniu strat wody, ale też zapewnieniu jej bezpiecznej dostawy dla mieszkańców. Zadanie to było najważniejszym elementem przyjętego przez Radę Miejską Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na 2012 rok.
Nad istniejącą żeliwną siecią wodociągową, oddaną do użytku pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku, położono nową sieć z rur PE. W ramach tego zadania wykonano: 440 mb kolektora Ø220; 45 mb kolektora Ø160; 40 mb kolektora Ø110 oraz 40 mb kolektora Ø90. Na sieci zamontowano osiem hydrantów nadziemnych.
            Nowa sieć wodociągowa została wykonana z rur polietylenowych. Jest to materiał wytrzymały, ale zarazem bardziej plastyczny, przez co jest bardziej odporny na drgania lub przemieszczenia gruntu. W naszych warunkach ma to istotne znaczenie, ponieważ sieć przebiega w terenie narażonym na tego typu mikrowstrząsy.
            Nowy rurociąg był montowany poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Są to znacznie bardziej wytrzymałe metody łączenia niż tradycyjne, stosowane w przypadku rur żeliwnych lub PVC (połączenia kielichowe).
Nowa sieć wodociągowa została połączona z istniejącą w szesnastu miejscach. Ta właśnie czynność była najtrudniejsza w procesie modernizacji sieci w tej części miasta. Ze względu na przebieg sieci wodociągowej w sąsiedztwie ulic oraz innego uzbrojenia podziemnego (kolektory kanalizacyjne, gazociągi, kable elektroenergetyczne), niektóre połączenia wykonywane były w bardzo trudnych warunkach. Ponadto „stara” sieć wodociągowa ułożona była na znacznie większej głębokości niż nowa. Trzeba było też być przygotowanym na stosowanie różnych technik połączenia, ponieważ różny był materiał, z których była wykonana „stara” sieć wodociągowa.
Nie bez znaczenia był również fakt, że wymieniana była część sieci wodociągowej położona w samym „sercu” systemu wodociągowego miasta Nowa Dęba. Stanowiło to dodatkowe utrudnienie, ponieważ nie chcąc pozbawiać wody znacznej ilości mieszkańców, należało dokonywać przełączeń tak, aby zapewnić wodę z innego kierunku. Nie obyło się bez niedogodności dla mieszkańców, ale pewnych sytuacji nie można było wcześniej przewidzieć, a innych uniknąć.
            Zakończenia nowej sieci wodociągowej zostały wykonane w taki sposób, aby w przypadku dalszej wymiany sieci przyłączenia nowych odcinków odbywało się w sposób technicznie prosty i minimalizujący niedogodności dla mieszkańców. Wartość tego zadania wyniosła blisko 400 tys. zł i sfinansowana została z budżetu gminy.
 
PGKiM

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS