Informator

  • 2012-10-15

Szpitalna - oczekiwana droga

Ulica Szpitalna w Nowej Dębie jest ważną częścią układu komunikacyjnego w mieście. Łączy część Osiedla Dęba z ulicą ks. Łagockiego i tym samym z centrum miasta. Jest tu także dojazd do szpitala, jego administracji i kilku oddziałów, ale przede wszystkim do kamery szpitalnej.
Do wykonania remontu, fragment tej drogi stanowiły stare, zniszczone płyty drogowe, a w części nawierzchnia piaszczysta. Aby gmina mogła zająć się tą drogą, należało najpierw stać się właścicielem tej części lasu, który był we władaniu Lasów Państwowych. W uzgodnieniu z mieszkańcami Osiedla Dęba doszło do zamiany lasu gminnego z państwowym, dzięki czemu wykonaliśmy dokumentację techniczną i po uzgodnieniu zjazdu z drogi krajowej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, przystąpiliśmy do realizacji zadania. Na koniec wakacji droga została oddana do użytkowania.
Przebudowie podlegał niespełna 200 m odcinek drogi, który zyskał jezdnię bitumiczną o szerokości 6 m, obustronnie ograniczoną krawężnikiem. Wody opadowe zostały skierowane do kanalizacji burzowej ogólnospławnej. Po prawej stronie drogi wykonany został chodnik o szerokości 1,5 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni, w którym umieszczone zostało nowe oświetlenie uliczne. Wartość całego zadania zamknęła się kwotą 300 tys. zł.
AK/RI

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS