TSSE


TARNOBRZESKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK WISŁOSAN

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką prawa handlowego, której 100% właścicielem jest Skarb Państwa. Rozpoczęła swą działalność w styczniu 1991 r. Misją Agencji jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw.
Strategicznym celem Agencji jest wspomaganie transformacji polskiej gospodarki i dostosowanie jej do warunków gospodarki rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad polityki regionalnej w Unii Europejskiej. Cel ten jest realizowany poprzez wspieranie procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych oraz sprywatyzowanych jednostek gospodarczych.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., oprócz zadań swoistego funduszu inwestycyjnego, pełni również funkcję zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Bieżące funkcje związane z administrowaniem strefą i obsługą inwestorów pełni Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu.


Ulgi i preferencje

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN może ubiegać się o uzyskanie pomocy publicznej,
w formie zwolnień podatkowych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną z tytułu: kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy (wyboru dokonuje inwestor). Maksymalna wielkość pomocy: 50% nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (dla małych przedsiębiorców – 70%, dla średnich – 60%). Warunki uzyskania pomocy: minimalna wielkość inwestycji -100 tys. EURO. Duże przedsiębiorstwa są zobligowane prowadzić działalność przez okres minimum 5 lat od momentu zakończenia inwestycji oraz być właścicielem majątku przez min. 5 lat (małe i średnie firmy – minimum 3 lata).


Atuty TSSE

 • Zróżnicowana terytorialnie, cenowo i logistycznie oferta inwestycyjna
 • Bogata oferta nowych terenów „green field”, hal produkcyjno-magazynowych i powierzchni administracyjno-biurowych
 • Funkcjonalne, oddane „pod klucz” nowe obiekty produkcyjne i magazynowe
 • Wysoko oceniana kadra pracownicza w każdej branży i specjalizacji
 • Szybki, tani i bezpośredni transport towarów na Wschód - szerokotorowa linia kolejowa LHS wraz z bocznicami kolejowymi
 • Różnorodne formy kooperacji z istniejącymi przedsiębiorcami
 • Pakiet przywilejów i zachęt podatkowych, zgodnych z prawem UE
 • Dobrze przygotowane i uproszczone procedury lokowania nowych inwestycji
 • Stabilne i przyjazne samorządy, wspierające lokalną przedsiębiorczość
 • Profesjonalizm i doświadczenie pracowników strefy – już ponad 200 przeprowadzonych procedur i wydanych zezwoleń


ABC inwestowania

Jeśli chcesz zostać inwestorem naszej strefy, uzyskać zezwolenie i skorzystać z systemu ulg i przywilejów strefowych, to:
 • Zapoznaj się z naszą ofertą inwestycyjną
 • Wybierz lokalizację
 • Prześlij zapytanie ofertowe – otrzymasz szybką i wyczerpującą odpowiedź w ciągu 48 h
 • Przygotuj jeden dokument – „Zgłoszenie Inwestora” (dostępny na www.tsse.pl)
 • Skontaktuj się z naszym Oddziałem w Tarnobrzegu a oddamy do Twojej dyspozycji grupę ekspertów, którzy będą prowadzić będą Twój projekt.

Następnie:

 • Przygotuj biznes plan,
 • Złóż dokumenty związane z uzgodnieniami określającymi parametry projektu strefowego


Otrzymujesz zezwolenie na działalność w TSSE.
Rozpoczynasz realizację projektu w naszej strefie.Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Oddział w Tarnobrzegu

ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg
tel. +48 15 823 66 88, 822 99 99
fax. +48 15 823 47 08
www.tsse.pl


Data aktualizacji: 4.07.2011r.

ARP S.A. - TSSE

(PG/PA)


Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS