Decydujmy razem

Zapraszamy do konsultacji społecznych "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2013-2020"

  • 2012-11-23

 

    7 marca w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące opracowania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2013-2020” i przystąpienia do projektu „Decydujmy Razem”, pilotażowego program Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, mającego na celu wypracowanie mechanizmów współpracy mieszkańców z władzami gminy w kreowaniu i realizacji programów rozwojowych.

    Udostępniając Państwu projekt dokumentu zapraszamy wszystkich partnerów społecznych oraz mieszkańców do dyskusji o przyszłości Gminy Nowa Dęba, o kierunkach działań wzmacniających potencjał i konkurencyjność regionu, o sposobach przezwyciężania różnic rozwojowych oraz do wyrażenia opinii o treści tego dokumentu. Liczymy na aktywny udział z pożytkiem dla rozwoju Nowej Dęby, jej konkurencyjności oraz satysfakcji mieszkańców.

    Konsultacje społeczne potrwają do 4 grudnia 2012r. włącznie.

    Proponujemy wypełnianie ankiety konsultacyjnej i przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres:  lub na adres pocztowy: Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba.

    Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentem podczas  dyżurów konsultacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w dniu 28 listopada i 4 grudnia w godzinach 12:00 do 15:30 pok. 303
 
    Wszelkie informacje dostępne są na stronie http://nowadeba.pl/decydujmy_razem/

 
RL/MS

Projekt "Strategii Zrównoważonego Rozwoju..."

Ankieta konsultacyjna

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS