Zasłużeni dla Miasta i Gminy

ZASŁUŻENI DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

1996 rok

Uchwałą Nr XXV/196/96 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie nadania dyplomów uznania „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” z okazji jubileuszu 35 – lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie postanowiono nadać dyplom uznania za pełną zaangażowania postawę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym miasta i gminy godną naśladowania przez młode pokolenia następującym osobom:

 • Władysław Bober
 • Stefan Buś
 • Kazimierz Chwesiuk
 • Franciszek Drożdż
 • Andrzej Gerwatowski
 • Zdzisław Jabłoński
 • ks. Marian Kondysar
 • Maria Konefał
 • Bronisława Lis
 • Edward Mitał
 • Andrzej Mucha
 • Bronisław Nalepa
 • ks. Eugeniusz Nycz
 • Kazimierz Paprot
 • Józef Sawuła
 • Jan Strojek
 • ks. Zygmunt Wandas
 • Tadeusz Węgrzynek
 • Józef Wilk
 • ks. Mieczysław Wolanin
 • Stanisław Wójtowicz


Uchwałą Nr XXV/197/96 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie nadania dyplomów uznania „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” z okazji jubileuszu 35 - lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie postanowiono uhonorować dyplomem uznania następujące zakłady i jednostki, które przez długie lata działają na terenie miasta i gminy, a swoją działalnością przyczyniły się w szczególny sposób do rozwoju miasta i gminy:

 • Zakłady Metalowe „DEZAMET” S. A. w Nowej Dębie,
 • Spółdzielnia Inwalidów „ZJEDNOCZENIE” w Nowej Dębie,
 •  Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Nowej Dębie,
 •  Zespół Szkół Zawodowych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie,
 •  Jednostka Wojskowa 2090 w Nowej Dębie.

 

2000 rok

Uchwałą Nr XXIII/177/2000 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba” z okazji 10 – lecia istnienia odrodzonego samorządu postanowiono nadać dyplom uznania za pełną zaangażowania postawę skierowaną na poprawę warunków życia w społecznościach lokalnych, następującym osobom:

 • Jan Baracz
 • Kazimierz Chwesiuk
 • Halina Drągowska
 • Jan Flis
 • Władysław Flis
 • Janina Garboś
 • Władysław Gurdak
 • Jan Kotulski
 • Mieczysław Kozdęba
 • Mieczysław Ordon
 • Stanisław Piechota
 • Eugeniusz Rębisz
 • Kazimierz Skimina
 • Jerzy Sudoł
 • Józef Tomczyk
 • Tadeusz Wiercioch
 • Stanisław Zbyrad

 

Uchwałą Nr XXIII/178/2000 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Rozwoju Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba” z okazji 10 – lecia istnienia odrodzonego samorządu postanowiono nadać dyplom uznania za zaangażowanie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy, następującym firmom:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane NOWBUD Ltd. z Nowej Dęby
 • Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. z Rzeszowa
 • Telekomunikacja Polska S. A. Zakład Telekomunikacji w Tarnobrzegu
 • Zakład Wod. – Kan. i C.O. Ryszard Hoffman ze Staszowa

 

2001 rok
Uchwałą Nr XXXVI/271/2001 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Nowej Dęby” postanowiono nadać medal w uznaniu szczególnych zasług w działalności na rzecz miasta i gminy, z okazji 40 lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie następującym osobom:

 • Stanisław Biela
 • Barbara Flis
 • Eugeniusz Flis
 • Józef Jadach
 • Bronisław Koper
 • Helena Maguder
 • Tadeusz Oktawiec
 • Jerzy Panek
 • Julian Żmihorski

 

Uchwałą Nr XXXVI/272/2001 Rada Miejska w Nowej Dębie z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Nowej Dęby”  postanowiono nadać medal w uznaniu szczególnych zasług w działalności na rzecz miasta i gminy, z okazji 40– lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie  następującym firmom:

 • Zespół Szkół w Nowej Dębie
 • Zespół Szkół Zawodowych w Nowej Dębie
 • Jednostka Wojskowa 2090 w Nowej Dębie
 • Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. W Nowej Dębie
 • Spółdzielnia Inwalidów ZJEDNOCZENIE w Nowej Dębie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Zarząd Miejsko – Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowej Dębie

 

2005 rok
Uchwałą Nr XXXIX/272/05 Rady Miejska w Nowej Dębie z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Gminy Nowa Dęba” w 15 – lecie powstania samorządu gminnego postanowiono nadać medal następującym osobom, które swój czas, wysiłek, kierowały na rozwiązywanie lokalnych problemów, które pobudzały inicjatywę społeczną, angażowały siebie i innych do pracy nie tylko w strukturach samorządu, ale także w działaniach pozarządowych:

 • Adam Bunio
 • Janusz Biliński
 • Andrzej Chejzdral
 • Zdzisław Chmielowiec
 • Józef Czekalski
 • Danuta Hałoń
 • Władysław Karaś
 • Jan Kopeć
 • Elżbieta Kozłowska
 • ks. Józef Rogowski
 • Marian Rzeszutek
 • Jan Serafin
 • Maria Serafiniuk
 • Stanisław Skimina
 • Grzegorz Sudoł
 • Adam Szurgociński
 • Piotr Szypuła
 • Janusz Tebin
 • Zdzisław Trzeciak
 • Stanisław Wójcik
 • Julian Zięba

2006 rok
Uchwałą Nr LV/383/06 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Nowej Dęby” w 45 – lecie nadania praw miejskich Nowej Dębie postanowiono nadać medal w uznaniu szczególnych zasług w działalności na rzecz miasta Nowa Dęba następującym osobom, firmom i instytucjom:

 • Wiesława Halina Barzycka
 • Zofia Boryńska
 • Mieczysław Michał Grudzień
 • Jan Inglot
 • Władysław Kopeć
 • Marian Lis
 • Zofia Marut
 • Maria Mroczek
 • Wiesław Kazimierz Ordon
 • Władysław Pająk
 • Alicja Anna Suska
 • Władysław Suska
 • Tadeusz Urbanik
 • Kazimierz Wąsik
 • Jerzy Zybaczyńki
 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Dębie
 • Miejski Klub Sportowy „Stal” Nowa Dęba
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie
 • Restauracja „Dębienka” – Zbigniew i Krzysztof Tęcza
 • Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
 • Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Nowej Dębie.

2010 rok

Zarządzeniem Nr 635/10 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przyznania statuetki „KRYSZTAŁOWY LIŚĆ DĘBU” ustanowionej z okazji 20 - lecia powstania samorządu gminnego statuetkę przyznano następującym osobom:

 • Stefan Buś
 • Marek Indyk
 • Władysław Karaś
 • Stanisław Wójcik

2011 rok

Uchwałami Nr XIV/123-131/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba" z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie, tytuł oraz statuetkę „KRYSZTAŁOWY LIŚĆ DĘBU” otrzymali:  

 • Romuald Gondek
 • Bogdan Gunia
 • Weronika Jachyra
 • Antoni Malcharek
 • Leszek Mirowski
 • Stanisław Mityk
 • Kazimierz Szczur
 • Tadeusz Górecki (pośmiertnie)
 • Jerzy Lubera (pośmiertnie)

Data publikacji: 2011-09-13
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data ostatniej modyfikacji 2012-01-02
Osoba modyfikująca Elżbieta Gil

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS